Vitikkamäen luontopolun maastokartta

 

Kartan luontokohteet 1-18

 1. Siirtolohkare
 2. Muinaisranta
 3. Tervahauta
 4. Metsien merkitys

  Metsätyypit

  Metsätyyppi - kuivahko kangas

 5. Suot osana Suomen luontoa

  Pääsuotyypit

  Suotyyppi - räme

  Suotyyppi - neva

 6. Tukkikämpän jäänteitä
 7. Metsätyyppi - kuiva kangas
 8. Metsätyyppi - tuore kangas
 9. Suomen kallioperä (murroslinja)
 10. Suotyyppi - korpi
 11. Soistuminen
 12. Jäkälät
 13. Mustilaisen piilo
 14. Tikanpaja
 15. Pyhäjärvi
 16. Pihtiputaan - Pyhäjärven reunamuodostuma
 17. Metsätyyppi - lehtomainen kangas
 18. Metsäluonto muuttuu                                                       Vitikkamäen luontopolku

 

Metsälehmus (Tilia cordata)