Pyhäjärven kivikautiset ja rautakautiset kohteet

Kiinteät muinaisjäännökset 34 kohdetta
Esihistoriallisia asuinpaikkoja 26
Kalliomaalaus(?) I
Röykkiökohteita 6
Rautakautinen löytöpaikka 1
Pyyntikuoppakohde 1
Historiallisen ajan kohde 1
Pyhäjärveltä tunnetaan yhteensä 86 erillistä muinaisjäännöskohdetta. Inventoitu 1995, Mika Sarkkinen.
Luettelossa käytetty muinaisjäännösluokitus:
  • I-luokka: Muinaisjäännös säilytetään sellaisenaan eikä sitä saa hävittää missään olosuhteissa. Valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävä muinaisjäännös.
  • II-luokka: Muinaisjäännös on rauhoitettu, mutta voidaan tutkimusten jälkeen siirtää joko luokkaan I tai II.
  • III-luokka: Muinaisjäännös on kokonaan tutkittu tai hävitetty, eikä sen säilyttäminen ole tarpeen. Tutkittujen tietojen nojalla vapaa kohde.
Uudet tiedot voivat muuttaa luokitusta. Inventoinnin jälkeen kaikkia alueella olevia muinaisjäännöksiä ei tunneta, joten uusista löydöistä ja aina muutoinkin epäselvissä tapauksissa on syytä ottaa yhteyttä Museovirastoon.Asuinpaikat, löytöpaikat ja muut kiinteät muinaisjäännökset

Nimistö perustuu Museoviranton luetteloihin eikä aina vastaa nykyistä käytäntöä.

1. Kalaojankangas kivikautinen löytöpaikka. III.
2. Hiidenniemi, Mehtälä kivikautinen löytöpaikka II.
3. Hiidenniemi, Hyvönen kivikautinen löytöpaikka III.
4. Hiidenniemi, Leväniemi kivikautinen löytöpaikka II.
5. Hiidenniemi, Marjoniemi kivikautinen löytöpaikka II.
6. Hiidenniemi, Härkäviita kivikautinen löytöpaikka II.
7. Tikkalanniemi, Niemi kivikautinen asuinpaikka II.
8. Mäkiöinen, Karvola kivikautinen asuinpaikka II.
9. Hiidenniemi, Pennanen/Rupsakivikautinen löytöpaikka II.
10. Emoniemi, Hietapelto kivikautinen löytöpaikka II.
11. Pyhäjärvi, Tikkala kivikautinen löytöp. III(II?).
12. Parkkima, Kyllölä kivikautinen löytöpaikka
ja "peurahautoja"
II
III.
13. Kotajärvi, Rajahoikka kivikautinen asuinpaikka II.
14. Moskuankangas kivikautinen löytöpaikka III.
15. Mäkiöiskylä, Liimattala kivikautinen löytöpaikka II.
16. Hietala, Kuivaniemi kivikautinen asuinpaikka II.
17. Hietala, Junttila kivikautinen löytöpaikka III.
18. Emoniemi, Sammallahti kivikautinen löytöpaikka
rautakautinen löytöpaikka
kiukaanjäännöksiä.
II
III
III.
19. Emolahden W-ranta, Niemipeltokivikautinen löytöpaikka
jättiläishautoja, raunioita
II(?)
III.
20. Niemelä (=Kunnalliskoti) kivikautinen asuinpaikka II.
21. Oravankylä, Orava kivikautinen asuinpaikka II.
22. Mäkikylä, Risula kivikautinen löytöpaikka(?). II.
23. Kirkonkylä, Jatkola (=Tähtelä) kivikautinen löytöpaikka II-III
24. Mäkikylä, Mustaniemi = kohde 20
25. Hietala, Harju kivikautinen löytöpaikka II.
26. Jokikylä, Juhola kivikautinen löytöpaikka II.
27. Hietala, Ketola kivikautinen asuinpaikka II.
28. Parkkima, Malila kivikautinen asuinpaikka II.
29. Pyhäjoen niskasta alas, uomasta kivikautinen löytöpaikka III.
30. Pyhäjoen niska kivikautinen löytöpaikka III.
31. Vuohtoniemi, Sittoniemi kivikautinen asuinpaikka II.
32. Pyhäjärvi, Peltola kivikautinen asuinpaikka II.
33. Hiidenkylä, Laitila kivikautinen asuinpaikka(?)II
34. Pyhäjärvi, Rantala kivikautinen löytöpaikka II.
35. Kynkänniemi kivikautinen löytöpaikka III.
36. Kirkonkylä, Likoniemi kivikautinen asuinpaikka II.
37. Pyhäsalmi, Simuna kivikautinen löytöp./asuin? III
38. Ojakylä, Ojala kivikautinen löytöpaikka II.
39. Jokikylä, Annala kivikautinen löytöpaikka II.
40. Pyhäsalmi, Kallio kivikautinen löytöpaikka III.
41. Paljakka kivikautinen asuinpaikka II.
42. Lamminaho, Haarala kiviesineen löytöpaikka III.
43. Jokikylä, Palmi kivikautinen löytöpaikka II.
44. Kohisevan puron suu kivikautinen löytöpaikka II.
45. Emoniemi kivikautinen löytöpaikka III.
46. Hietalan kylä rautakautinen löytöpaikka III.
47. Emolahti uhrikivi. III.
48. Pieni Luokkimäki kivikehä II
49. Emolahti, Hämeenniemi kiukaansijoja III(?).
50. Pärtynlahden ranta kiukaansijoja III(?).
51. Tuoriniemi kiukaansijoja III(?).
52. Hiidenniemi kiukaansijoja III(?).
53. Pirttijärven ranta kiukaansijoja III.
54. Hiidenniemi, Tervalahti hämäläisten katiskoita II(?).
55. Lintuniemen tausta hämäläisten katiskoita II(?).
56. Mäkikylä, Rantakari kivikautinen asuinpaikka II.
57. Kirkonkylä, Verkkoranta kivikautinen asuinpaikka(?) II.
58. Kokkosalo, Valtionmaa kiviraunio. II.
59. Vuohtomäki, Ukonnoro uhrilähde.II.
60. Vuohtomäki, Rytylä uhrikivi III.
61. Hietala, Kuoppaharjunniemi kivikautinen asuinpaikka II.
62. Rannankylä, Myllypelto kiviraunioita II-III.
63. Kirkonkylä, Matarapelto kivikautinen asuinpaikka(?)II.
64. Parkkima, Kirjavaniemi kiviraunio. II.
65. Suonenlahti, Tulkunsaari kivikautinen asuinpaikka II.
66. Kirkonkylä, Lohiranta kivikautinen asuinpaikka(?) II.
67. Mäkikylä, Rönkönharju kivikautinen asuinpaikka(?) II.
68. Maaselänlahden perukka pyynti(?)kuoppia II.
69. Mäkikylä, Mäntylä rautakautinen? löytöpaikka II.
70. Mäkikylä, Soila punaväriä kalliossa I(?)
71. Mäkikylä, Väisäsenniemi kivikautinen asuinpaikka II.
72. Mäkikylä, Rauhakivikautinen asuinpaikka II.
73. Jokikylä, Hoppula kivikautinen löytöpaikka II
74. Jokikylä, Lapinharju kivikautinen asuinpaikka(?) II.
75. Jokikylä, Kupas kivikautinen asuinpaikka(?) II.
76. Hietala, Lahti kivikautinen asuinpaikka(?) II.
77. Mäkikylä, Komu rautakautinen löytöp. III(?)
78. Kirkonkylä, Toivola kivikautinen asuinpaikka(?)
kiviraunio
II
II.
79. Pyhäsalmi, Mustaparta kivikautinen asuinpaikka(?) II.
80. Mäkikylä, Korvenniemi kiukaansijoja/raunioita II.
81. Karhusaari kivikautinen löytöpaikka II.
82. Myllypuro kivikautinen löytöpaikka(?) II.
83. Niittosuo kivikautinen löytöpaikka(?) III
84. Hietapeltokivikautinen löytöpaikka(?) III
85. Komujoen suu kvartsin löytöpaikka II(?).
86. Vaivionlahti kvartsin löytöpaikka II(?).