Maalaismaisema -projekti 2002-2005
 

MAALAISMAISEMA-PROJEKTI 2002 - 2005

Nivala - Haapajärvi - Kärsämäki - Pyhäjärvi - Reisjärvi 

Maalaismaisema-projektin tavoitteena on valta- ja kyläteiden tienvarsinäkymien maisemakuvan kohentaminen. Huomio kiinnitetään maiseman ohella myös vanhaan rakennuskantaan sekä maatilojen julkisivumaisemaan. 

Maisemanhoito saatettiin alulle Kalajokilaakson kulttuurimaisemaprojektin yhteydessä, jossa huomio kiinnitettiin valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuihin maisemakokonaisuuksiin.
Maalaismaisemaprojekti laajentaa ympäristönhoitosuunnitelmia koko seutukuntaan huomioimalla kunkin kunnan maisema-arvot ja omaleimaisuus. Tavoitteena on paikallisten piirteiden ja perinteiden vaaliminen sekä korostaminen. 

Hankkeessa tehdään ympäristönhoitosuunnitelmia maastoselvitysten perusteella ja kylätoimikuntien kanssa yhteistyönä. Maanomistajilla on keskeinen rooli projektissa, ja kylien yleisötilaisuuksissa toivotaan ihmisiltä vinkkejä ja toiveita oman ympäristön kehittämisessä.
Tiloille tehtävillä neuvontakäynneillä opastetaan maanomistajia ja sovitaan toimenpiteiden toteutustavasta ja aikataulusta. Lisäksi maanomistajia ohjataan eri avustuskanavien hyödyntämisessä. 

 

Tarkoitus on nostaa maaseudun ympäristön arvostusta sekä edistää sen säilymistä ja kehittämistä.
Kouluissa pidetään nuorille ja lapsille ympäristöaiheisia luentoja, kilpailuja ja maastokäyntejä.
Talkooperinnettä elvytetään kylillä paljon vaativissa kunnostuskohteissa,
esim. käyttäen vanhoja työmenetelmiä pärekaton ja riukuaidan teossa sekä punamultamaalin keitossa.

Hankkeen yhteistyötahot: Nivala-Haapajärven Seutukunta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Oulun Maaseutukeskus, Suunnittelu Laukka Oy, Tuottajayhdistykset, Työvoimapiiri, Oulun Tiepiiri ja Metsäkeskus.

Hallinnoija: Pyhäjärven kaupunki

Projektipäällikkö: Jouni Hoffrén, Pyhäjärven kaupunki, PL 15 (Asematie 4), 86801 Pyhäsalmi.
Yhteystiedot (08) 769 7111 tai 044 445 7983, fax. (08) 769 7149 jouni.hoffren@pyhajarvi.fi

Kenttätyö:

Virpi Mustola, (08) 443 455, 040 544 0229 tai virpi.mustola@jippii.fi. Suunnittelu Laukka Oy, Toripiha 1, 85500 Nivala.

 

Marjut Remes, (08) 443 455, 050 595 7098 tai marjut.remes@jippii.fi. Suunnittelu Laukka Oy, Toripiha 1, 85500 Nivala.

Hankkeen rahoitus: Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto EMOTR, Nivala-Haapajärven Seutukunta ja kunnat sekä yksityiset tahot.